Украинская лига логистики и складирования

приглашает в свои ряды операторов логистического рынка и компании-потребители логистических услуг


Постановление Кабмина №1567

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 8 листопада 2006 р. N 1567
Київ

Про затвердження Порядку здійснення державного
контролю на автомобільному транспорті

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 206 ( 206-2009-п ) від 25.02.2009
N 1059 ( 1059-2009-п ) від 09.09.2009
N 252 ( 252-2010-п ) від 02.03.2010 -
зміни скасовано на підставі Постанови КМ
N 287 ( 287-2010-п ) від 31.03.2010 }


Відповідно до статті 6 Закону України "Про автомобільний
транспорт" ( 2344-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю на
автомобільному транспорті, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р.
N 143 ( 143-2003-п ) "Про затвердження Порядку здійснення
державного контролю на автомобільному транспорті загального
користування" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 5, ст. 184);

пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
25 грудня 2004 р. N 1758 ( 1758-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 52, ст. 3452);

пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11 травня 2005 р. N 347 ( 347-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 20, ст. 1064).


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2006 р. N 1567

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю
на автомобільному транспорті


Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного
контролю за додержанням суб'єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері автомобільного транспорту (далі - суб'єкти
господарювання), вимог законодавства про автомобільний транспорт,
норм та стандартів щодо організації перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом, норм міжнародних договорів про
міжнародне автомобільне сполучення, наявністю відповідних ліцензій
і ліцензійних карток, виконанням ними ліцензійних умов, а також
процедуру здійснення державного нагляду за забезпеченням такими
суб'єктами господарювання безпеки автомобільних перевезень.

2. Державному контролю підлягають усі транспортні засоби
вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання (далі -
транспортні засоби), що здійснюють автомобільні перевезення
пасажирів та вантажів на території України.

3. Органами державного контролю на автомобільному транспорті
(далі - органи державного контролю) є Головавтотрансінспекція, її
територіальні управління в областях, Автономній Республіці Крим,
мм. Києві та Севастополі.

4. Державний контроль на автомобільному транспорті (далі -
державний контроль) здійснюється посадовими особами органу
державного контролю (далі - посадові особи) шляхом проведення
планових, позапланових та рейдових перевірок.

Планові, позапланові та рейдові перевірки можуть проводитися
із залученням спеціалістів органів внутрішніх справ і
науково-дослідних установ (за погодженням з їх керівниками) з
питань, що належать до їх компетенції.

Планова і позапланова перевірка

5. Планова і позапланова перевірка проводиться за
місцезнаходженням суб'єкта господарювання, під час здійснення
перевезень пасажирів і вантажів, у тому числі, в пунктах пропуску
через державний кордон за погодженням з керівником органу охорони
державного кордону.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 252
( 252-2010-п ) від 02.03.2010 - зміни скасовано на підставі
Постанови КМ N 287 ( 287-2010-п ) від 31.03.2010 }

6. Планова перевірка суб'єкта господарювання проводиться
органом державного контролю згідно з квартальним планом, який
затверджується Головавтотрансінспекцією.

Протягом року, на який заплановано проведення перевірки стану
виконання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження
господарської діяльності в сфері надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, інші планові
перевірки суб'єкта господарювання за його місцезнаходженням не
проводяться.

7. Планова перевірка проводиться комплексно. Позапланова
перевірка може бути комплексною чи вибірковою.

8. Під час проведення комплексної перевірки суб'єкта
господарювання за місцезнаходженням обов'язково перевіряється:

наявність:

- визначених статтями 39 і 48 Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (далі - Закон) документів, на
підставі яких здійснюються перевезення автомобільним транспортом;

- договору про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності;

- договорів на охорону автобусів під час відстою в кінцевих
пунктах міжміських і міжнародних маршрутів, забезпечення водіїв
місцем для відпочинку;

- матеріально-технічної бази для здійснення технічного
обслуговування і ремонту транспортних засобів, контролю за їх
технічним станом, проведення щозмінного медичного огляду водіїв. У
разі відсутності власної бази та спеціалістів перевіряється
наявність договорів на технічне обслуговування і ремонт
транспортних засобів та на проведення щозмінного медичного огляду
водіїв;

- тахографів - контрольних пристроїв для показу чи реєстрації
в автоматичному або напівавтоматичному режимі інформації про рух
транспортних засобів та періоди роботи водіїв, ведення щоденних
реєстраційних листків режиму праці та відпочинку водіїв на
транспортних засобах, якими здійснюються міжнародні автомобільні
перевезення;

- документації на автостанціях і автовокзалах про присвоєння
їм відповідної класності, затвердженої Державтоінспекцією схеми
руху транспорту та пішоходів на їх територіях, засобів візуального
і гучномовного інформування пасажирів;

стан виконання:

- вимог щодо проведення перед- та післярейсового огляду
технічного стану транспортних засобів;

- вимог щодо зовнішнього і внутрішнього спорядження
(екіпірування) транспортних засобів;

- заходів із запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

- вимог стосовно рівня професійної кваліфікації персоналу
автомобільного транспорту, в тому числі працівників, які
здійснюють ремонт вузлів і агрегатів транспортних засобів, що
впливають на безпеку дорожнього руху (рульове управління, гальма,
шини, освітлення тощо) та підвищення кваліфікації персоналу
автомобільного транспорту, в тому числі спеціалістів з питань
безпеки автомобільних перевезень;

- вимог щодо проведення перед- та післярейсового медичного
огляду водіїв;

- вимог щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі
перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів, а також
водієм режиму праці та відпочинку;

- норм міжнародних договорів про міжнародне автомобільне
сполучення суб'єктами господарювання, які здійснюють міжнародні
автомобільні перевезення;

відповідність транспортних засобів вимогам державної системи
сертифікації;

дотримання автостанціями і автовокзалами Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ).

9. Керівник органу державного контролю видає перед
проведенням планової або позапланової перевірки наказ про
утворення комісії з проведення перевірки суб'єкта господарювання
та підписує завдання на перевірку за формою згідно з додатком 1.

Завдання на перевірку реєструється в журналі обліку.

10. Орган державного контролю не пізніше ніж за
10 календарних днів до початку проведення планової перевірки
письмово повідомляє про це суб'єкта господарювання, щодо якого
буде проведена перевірка.

Про проведення позапланової перевірки суб'єкт господарювання
завчасно не попереджається.

11. Якщо під час проведення планової або позапланової
перевірки виявлені порушення, що безпосередньо впливають на
безпеку автомобільних перевезень, а саме: не проведено перед- та
післярейсовий огляд технічного стану транспортних засобів, планове
технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, медичний
огляд водіїв, а також у разі перевезення пасажирів на відстань 500
і більше кілометрів в автобусі відсутні два водії, призначається
позапланова перевірка виконання ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1059 ( 1059-2009-п ) від
09.09.2009 }

Рейдова перевірка

12. Рейдова перевірка додержання суб'єктом господарювання,
зокрема іноземним, вимог, визначених пунктом 15 цього Порядку,
здійснюється на підставі щотижневого графіка.
{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 206 ( 206-2009-п ) від
25.02.2009 }

13. Графік проведення рейдових перевірок складається
територіальним управлінням Головавтотрансінспекції з урахуванням
стану аварійності, періоду, що пройшов від попередньої перевірки,
забезпечення належного рівня транспортного обслуговування в
окремих регіонах, інформації про діяльність осіб, що незаконно
надають послуги з перевезень, та інших обставин.

Щотижневий графік складається з урахуванням проведення
рейдових перевірок не частіше ніж один раз на квартал.

14. Рейдова перевірка транспортних засобів проводиться на
окремо визначених ділянках дороги, маршрутах, автовокзалах,
автостанціях, автобусних зупинках, місцях посадки та висадки
пасажирів, стоянках таксі і транспортних засобів, місцях
вантаження та розвантаження вантажних автомобілів,
контрольно-вагових комплексах, під час виїзду з підприємств та
місць стоянки, у пунктах пропуску через державний кордон за
погодженням з начальником органу охорони державного кордону.
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 252
( 252-2010-п ) від 02.03.2010 - зміни скасовано на підставі
Постанови КМ N 287 ( 287-2010-п ) від 31.03.2010 }

15. Під час проведення рейдової перевірки перевіряється:

наявність визначених статтями 39 і 48 Закону ( 2344-14 )
документів, на підставі яких здійснюються перевезення
автомобільним транспортом;

додержання вимог статей 53, 56, 57 і 59 Закону ( 2344-14 );
{ Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 206
( 206-2009-п ) від 25.02.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 252 ( 252-2010-п ) від 02.03.2010 - зміни
скасовано на підставі Постанови КМ N 287 ( 287-2010-п ) від
31.03.2010 }

наявність у документах водія відмітки про проходження ним
медичного огляду та проведення перевірки технічного стану
транспортного засобу перед виїздом на маршрут;

відповідність зовнішнього і внутрішнього спорядження
(екіпірування) транспортного засобу встановленим вимогам;

оснащення таксі справним таксометром;

відповідність кількості пасажирів, що перевозяться,
відомостям, зазначеним у реєстраційних документах, або нормам,
передбаченим технічною характеристикою транспортного засобу;

додержання водієм автобуса затвердженого розкладу та маршруту
руху;

наявність у всіх пасажирів квитків на проїзд та квитанцій на
перевезення багажу, а у разі пільгового проїзду - відповідного
посвідчення;

додержання водієм режиму праці та відпочинку, а також вимоги
щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів
на відстань 500 і більше кілометрів;

виконання водієм інших вимог Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ) та Правил
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
( z0128-98 ).

16. Рейдова перевірка проводиться групою посадових осіб у
кількості не менш як дві особи відповідно до завдання на
перевірку. Під час проведення такої перевірки можливе застосування
спеціалізованих автомобілів, на яких розміщений напис
"Головавтотрансінспекція".

17. Рейдова перевірка проводиться із зупиненням транспортних
засобів або без їх зупинення.

Зупинення транспортних засобів здійснюється відповідно до
вимог пункту 15 Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ).

18. Рейдова перевірка без зупинення транспортного засобу
проводиться за умови недопущення порушення графіка руху,
відволікання уваги водія від керування (за наявності в екіпажі
другого водія, кондуктора або іншого члена екіпажу транспортного
засобу).

19. Строк проведення рейдової перевірки не перевищує трьох
днів. У разі коли стан виконання суб'єктом господарювання вимог
законодавства про автомобільний транспорт потребує продовження
перевірки, керівник органу державного контролю приймає рішення про
продовження строку перевірки до п'яти днів, про що робить відмітку
у завданні на перевірку.

Оформлення результатів перевірки
та застосування фінансових санкцій

20. За результатами планової або позапланової перевірки за
місцезнаходженням суб'єкта господарювання складається акт за
формою згідно з додатком 2.

Акт складається у двох примірниках, кожен з яких підписується
посадовими особами, що провели перевірку, та посадовою особою
суб'єкта господарювання або фізичною особою - суб'єктом
господарювання (далі - уповноважена особа суб'єкта
господарювання). Один примірник акта передається уповноваженій
особі суб'єкта господарювання, щодо якого було проведено
перевірку, інший - до органу державного контролю.

Виявлені під час перевірки порушення вимог законодавства та
норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним
транспортом зазначаються в акті з посиланням на порушену норму.

21. У разі виявлення в ході перевірки транспортного засобу
порушення законодавства про автомобільний транспорт посадовими
особами, що провели перевірку, складається акт за формою згідно з
додатком 3.

Про результати перевірки транспортного засобу (відсутність
порушення або зазначення номера складеного акта) посадова особа
робить запис у дорожньому листі (за наявності такого) із
зазначенням дати, часу, місця перевірки, свого прізвища, місця
роботи і посади, номера службового посвідчення та ставить свій
підпис.

22. У разі відмови уповноваженої особи суб'єкта
господарювання або водія від підписання акта перевірки суб'єкта
господарювання або акта перевірки транспортного засобу посадові
особи, що провели перевірку, роблять про це запис.

23. За результатами вибіркової позапланової перевірки за
місцезнаходженням суб'єкта господарювання за фактом
дорожньо-транспортної пригоди складається акт за формою згідно з
додатком 4.

24. Акти, зазначені у пунктах 20, 21 і 23 цього Порядку,
реєструються в журналі обліку.

25. Справа про порушення розглядається в органі державного
контролю за місцезнаходженням суб'єкта господарювання або за
місцем виявлення порушення (за письмовою заявою уповноваженої
особи суб'єкта господарювання) не пізніше ніж протягом двох
місяців з дня його виявлення.
{ Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-2009-п ) від 25.02.2009 }

26. Справа про порушення розглядається у присутності
уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

Про час і місце розгляду справи про порушення уповноважена
особа суб'єкта господарювання повідомляється під розписку чи
рекомендованим листом із повідомленням.

27. У разі неявки уповноваженої особи суб'єкта господарювання
справа про порушення розглядається без її участі.

За наявності підстав керівник органу державного контролю або
його заступник виносить постанову про застосування фінансових
санкцій, яка оформляється згідно з додатком 5.

28. Фінансова санкція повинна бути перерахована суб'єктом
господарювання на зазначений у постанові рахунок не пізніше ніж
протягом п'ятнадцяти днів після отримання ним копії постанови про
застосування фінансових санкцій, про що повідомляється орган
державного контролю, посадовою особою якого винесено відповідну
постанову.

29. Копія постанови видається не пізніше ніж протягом трьох
днів після її винесення уповноваженій особі суб'єкта
господарювання під розписку чи надсилається рекомендованим листом
із повідомленням.

У разі оскарження постанови про застосування фінансових
санкцій стягнення сплачується не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти
днів після отримання повідомлення про залишення скарги без
задоволення.

30. За наявності в діях фізичної особи - суб'єкта
господарювання ознак адміністративного правопорушення притягнення
правопорушника до відповідальності здійснюється в порядку,
встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ).

Оформлення припису

31. За результатами розгляду справи про порушення керівник
органу державного контролю або його заступник за наявності підстав
виносить припис щодо усунення порушень законодавства про
автомобільний транспорт.

Припис підлягає обов'язковому виконанню в зазначений у ньому
строк. Про виконання припису уповноважена особа суб'єкта
господарювання повинна письмово повідомити керівникові органу
державного контролю.

Припис складається за формою згідно з додатком 6 у двох
примірниках, один з яких видається уповноваженій особі суб'єкта
господарювання під розписку чи надсилається рекомендованим листом
із повідомленням.

Оскарження постанов про
застосування фінансових санкцій

32. Скарга на постанову про застосування фінансових санкцій
може бути подана до вищого за підпорядкуванням органу державного
контролю.

Скарга на постанову подається протягом 10 днів після її
винесення. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин за
заявою уповноваженої особи суб'єкта господарювання, щодо якого
винесена постанова, строк може бути поновлений керівником органу
державного контролю за умови надання заявником документів, що
підтверджують наявність поважних причин несвоєчасного подання
скарги в установлений строк (тимчасова непрацездатність,
засвідчена в установленому порядку, або перебування у
відрядженні).

33. Подання в установлений строк скарги зупиняє виконання
постанови до розгляду скарги по суті.

34. Під час розгляду скарги на постанову перевіряється
законність і обґрунтованість її винесення та у десятиденний строк
після надходження скарги приймається одне з таких рішень:

постанова залишається без зміни, а скарга без задоволення;

постанова скасовується і матеріали подаються на повторний
розгляд;

змінюється розмір стягнення в межах, передбачених Законом
( 2344-14 ), проте не в бік збільшення.

35. Копія рішення по скарзі на постанову видається у строк до
трьох днів під розписку уповноваженій особі суб'єкта
господарювання чи надсилається рекомендованим листом із
повідомленням.

Права та обов'язки посадових осіб

36. Посадові особи мають право:

безперешкодно відвідувати суб'єктів господарювання для
проведення перевірок з питань, що належать до їх компетенції, за
умови пред'явлення службового посвідчення та завдання на
перевірку;

проводити перевірку транспортного засобу, у тому числі з його
зупиненням, згідно із завданням на перевірку;

знайомитися з документами, на підставі яких суб'єкти
господарювання провадять діяльність у сфері автомобільного
транспорту, та отримувати їх копії;

відповідно до закону на безоплатний проїзд під час проведення
перевірки транспортних засобів.

37. Керівник органу державного контролю та його заступник
крім зазначеного у пункті 36 цього Порядку має право:

виносити обов'язкові для виконання суб'єктами господарювання
приписи і постанови;

вживати в установленому законодавством порядку заходів до
обмеження надання суб'єктом господарювання певних послуг
(виконання робіт);

накладати на суб'єктів господарювання та громадян, у тому
числі на посадових осіб, стягнення відповідно до законодавства.

38. Посадові особи зобов'язані:

за результатами проведення перевірки транспортного засобу
робити відповідну відмітку у дорожньому листі (у разі його
наявності);

під час проведення перевірки пред'являти службове посвідчення
та завдання на перевірку.

39. Посадові особи за невиконання або неналежне виконання
своїх обов'язків несуть відповідальність згідно із законодавством.

Права та обов'язки уповноваженої особи суб'єкта
господарювання і водія під час проведення перевірки

40. Уповноважена особа суб'єкта господарювання, водій мають
право:

ознайомитися з актом, підписати або відмовитися від його
підписання;

надати свої пояснення та зауваження щодо змісту акта.

41. Уповноважена особа суб'єкта господарювання зобов'язана
створити умови для проведення перевірки та надати необхідні
документи.


Додаток 1
до Порядку


_______________________________________________________
(назва органу державного контролю)

ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕВІРКУ

N ______

___ _____________ 200___ р.


Видане ___________________________________________________________
(прізвища, ініціали та посади осіб)

__________________________________________________________________

для проведення комплексної, вибіркової, рейдової перевірки
(необхідне підкреслити)

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження,

__________________________________________________________________
акти законодавства, додержання яких перевіряється, ділянка
дороги, маршрут,

__________________________________________________________________
автовокзал, автостанція, місце посадки і висадки пасажирів,
стоянка таксі, стоянка інших

__________________________________________________________________
транспортних засобів, місце вантаження та розвантаження
вантажних

__________________________________________________________________
автомобілів, під час виїзду з підприємств)

з ____ __________ 200_ р. до ___ ___________ 200_ р.


____________________ ______________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.


Додаток 2
до Порядку


_____________________________________________________
(назва органу державного контролю)

АКТ
перевірки дотримання суб'єктом господарювання
вимог законодавства про автомобільний транспорт

N ______


_____ ___________ 200_ р.

__________________________________________________________________
(прізвища, ініціали та посади осіб)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

відповідно до завдання на перевірку від ___ _______ 200__ р. N ___

провели перевірку дотримання суб'єктом господарювання

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

вимог ____________________________________________________________
(назви законів та інших нормативно-правових актів)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Перевірка проводилася з ____ ______________ 200_ р.

по ____ ____________ 200_ р. у присутності уповноваженої особи
суб'єкта господарювання __________________________________________
(прізвище, ініціали та посада)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання:

місцезнаходження _________________________________________________

вид господарської діяльності та місце її провадження _____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

свідоцтво про державну реєстрацію ________________________________
(номер, ким і коли видане)

__________________________________________________________________

ідентифікаційний код (номер) _____________________________________

ліцензія _________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли видана)

__________________________________________________________________

банківські реквізити _____________________________________________

Під час перевірки виявлено порушення _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

у тому числі порушення, відповідальність за які передбачена
статтею 60 Закону України "Про автомобільний транспорт"

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Пояснення уповноваженої особи суб'єкта господарювання ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Уповноваженій особі суб'єкта господарювання ______________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)

роз'яснено порядок розгляду справи про порушення законодавства про
автомобільний транспорт та повідомлено про місце і час її
розгляду.

Акт складено у двох примірниках.


Посадові особи,
що провели перевірку: _______________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
_______________ _______________________

_______________ _______________________

_______________ _______________________


_____________________ ____________ ______________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи суб'єкта
господарювання)


Додаток 3
до Порядку


__________________________________________________
(назва органу державного контролю)

АКТ
проведення перевірки додержання вимог законодавства
про автомобільний транспорт під час виконання перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом


____ ____________ 200_ р.

__________________________________________________________________
(прізвища, ініціали та посади осіб)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

місце перевірки __________________________________________________
(ділянка дороги, автостанція, маршрут)

дата і час перевірки _____________________________________________

завдання на перевірку від ___ __________ 200_ р. N ______

провели перевірку транспортного засобу:

марка ____________________________________________________________

номерний знак ____________________________________________________

серія і номер свідоцтва про реєстрацію ___________________________

водій ____________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

документ, що посвідчує особу водія, ______________________________
(назва, серія, номер,
ким і коли виданий)

номер дорожнього листа ___________________________________________

серія і номер ліцензійної картки та строк її дії _________________

_________________________________________________________________,

що належить ______________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його

__________________________________________________________________
місцезнаходження, прізвище, ініціали та адреса фізичної
особи - суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________

Під час перевірки виявлено порушення _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

у тому числі порушення, відповідальність за які передбачена
статтею 60 Закону України "Про автомобільний транспорт"

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Пояснення водія про причини порушень _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Водій транспортного засобу __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)


Посадові особи,
що провели перевірку: ___________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___________ ______________________

___________ ______________________

___________ ______________________


Додаток 4
до Порядку


____________________________________________
(назва органу державного контролю)

АКТ
розслідування причин дорожньо-транспортної пригоди


___ __________ 200_ р. ___________________
(місце складення)
Комісія у складі:

голова комісії ___________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)

члени комісії ____________________________________________________
(прізвища та ініціали, посади)

__________________________________________________________________

провела розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася
___ _________ 200__ р. о __ год. __ хв. у _______________________
(місто, село, вулиця,

__________________________________________________________________
номер будинку, район, назва автомобільної дороги,

__________________________________________________________________
кілометр дороги, відстань до найближчого населеного пункту,
перехрестя тощо)

за участю транспортного засобу (засобів) _________________________

__________________________________________________________________
(марка (марки), номерний знак, відомості ліцензійної
картки на транспортний засіб, відомості про власника)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вид дорожньо-транспортної пригоди, її обставини __________________

__________________________________________________________________
(відповідно до Правил обліку дорожньо-транспортних пригод -
зіткнення, перекидання, наїзд на

__________________________________________________________________
пішохода, велосипедиста, на нерухомий транспортний засіб,

__________________________________________________________________
гужовий засіб, тварин, зіткнення із поїздом)

__________________________________________________________________

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло _______ осіб,
поранено _____ осіб.

У ході проведеного розслідування комісія встановила:

1. Водій ______________________________ 19__ року народження,
(прізвище, ім'я та по батькові)

має посвідчення водія категорії _____, __ клас, загальний стаж
роботи водієм ____ років, на останньому місці ______ років, у тому
числі ____________ років на транспортному засобі марки __________.
(прописом)

Стан здоров'я за даними попереднього огляду і медичного висновку
після дорожньо-транспортної пригоди ______________________________
(за висновком лікаря -

__________________________________________________________________
здоровий, тверезий, стомлений, якщо перебував у стані
сп'яніння, то вказати за яких обставин
він знаходився за кермом,

__________________________________________________________________
чи з'являвся він на роботу у стані сп'яніння раніше,
прізвище особи, яка перевірила

__________________________________________________________________
стан здоров'я водія перед виїздом на лінію,
де і коли пройшов медичний огляд)

Стягнення:

дисциплінарні ____________________________________________________
(які, ким, коли і за що притягнутий до
відповідальності)

__________________________________________________________________

адміністративні __________________________________________________
(які, за що і коли)

__________________________________________________________________

раніше в дорожньо-транспортних пригодах __________________________
(був учасником або ні,

__________________________________________________________________
якщо був, її вид і наслідки, дата)

Стисла характеристика водія ______________________________________
(кваліфікаційний рівень, ставлення

__________________________________________________________________
до роботи, відносини у колективі, дисциплінованість,

__________________________________________________________________
сімейний стан, ставлення до вживання спиртних напоїв, паління
тощо)

2. Транспортний засіб ___ року випуску, пробіг з початку
експлуатації ___ кілометрів, останнє технічне обслуговування N 2
виконано __ _________ 200_ року, пробіг після останнього
технічного обслуговування N 2 _________ кілометрів. Перед випуском
на маршрут технічний стан транспортного засобу перевірено ________

_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що проводила
огляд)

про наявність несправностей транспортного засобу перед випуском на
маршрут водієм повідомлено _______________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові

__________________________________________________________________
особи, яку було повідомлено, дата і час повідомлення)

Несправності ліквідовано _________________________________________

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,

__________________________________________________________________
якою було здійснено ремонт, дата і час закінчення ремонту)

3. Транспортний засіб було направлено _______________________

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності,

__________________________________________________________________
вид перевезень, маршрут)

дорожній лист N _____ від ___ __________ 200__ р. виданий водію

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, якою
перевірено наявність

__________________________________________________________________
посвідчення водія та видано дорожній лист)

Час роботи на маршруті з ___ год. ___ хв., водій відпочивав
напередодні виїзду ___ годин.

Графи в дорожньому листі заповнені (не заповнені) і відповідають
(не відповідають) вимогам, відмітка про виїзд з підприємства є
(немає), про особливості роботи на маршруті водій поінформований

__________________________________________________________________
(ким, коли, з якими нормативними документами
ознайомлений під розписку)

__________________________________________________________________

дорожньо-транспортна пригода сталася на _____ годині роботи.

4. Погодні умови та стан проїзної частини дороги в день
допущення дорожньо-транспортної пригоди __________________________
(погодні умови - дощ,
сніг, туман тощо,

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
умови видимості - максимальна відстань, за якої можливо
роздивитися елементи дороги,

__________________________________________________________________
дорожні умови - вид покриття, стан проїзної частини -

__________________________________________________________________
суха, мокра, ожеледь, засніжена, накатаний сніг тощо, підйоми,
спуски у відсотках,

__________________________________________________________________
радіуси кривої в плані, наявність дорожніх знаків і розмітки)

Попередній висновок щодо причин дорожньо-транспортної пригоди

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(зокрема, порушення вимог Правил дорожнього руху, Правил
технічної експлуатації

__________________________________________________________________
транспортних засобів)

Додаток: на __ арк.


Голова комісії _____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _____________ ______________________

_____________ ______________________

_____________ ______________________


Додаток 5
до Порядку


____________________________________________
(назва органу державного контролю)

ПОСТАНОВА
про застосування фінансових санкцій

N ______

___ __________ 200_ р.


Я, _______________________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)

_________________________________________________________________,

розглянувши справу про порушення законодавства про автомобільний
транспорт ________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання,

__________________________________________________________________
прізвище та ініціали фізичної особи - суб'єкта господарювання)

місцезнаходження _____________________________________________

документ, що посвідчує особу ________________________________,
(серія, номер, ким і коли
виданий)
ідентифікаційний код (номер) _________________________________

банківські реквізити _________________________________________

свідоцтво про державну реєстрацію ____________________________
(номер, ким і коли видане)
ліцензія ____________________________________________________,
(серія, номер, ким і коли видана)

ураховуючи те, що ________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, прізвище

__________________________________________________________________
та ініціали фізичної особи - суб'єкта господарювання,
коли і де вчинено порушення)

допущено порушення законодавства про автомобільний транспорт,
відповідальність за яке передбачена ______________________________

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЯЮ:

застосувати до ___________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання,
прізвище та ініціали фізичної

__________________________________________________________________
особи - суб'єкта господарювання)

фінансові санкції в сумі _________ гривень.

Зазначені кошти сплатити на рахунок ______________________________

__________________________________________________________________


_________________ ____________ ______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.


Додаток 6
до Порядку

Не наводиться